کامپوزیت کوربیلداپ Absoulute Dentin

کامپوزیت کوربیلداپ Absoulute Dentin

کامپوزیت Absoulute Dentin پارکل محصول کشور آمریکا می باشد که دوآل کیوراست، طى 4 دقیقه سلف کیور و طى 40 ثانیه لایت کیور است و به خوبى با Universal Bond & Brush, Bond & Brush کار مى کند. با مقاومت 172 مگاپاسکال- ساپورت قوى و مستحکمى ایجاد مى کند و همچنین رادیو اوپک است و به سختى Hardnes Barcol 72 مى رسد که دقیقا میزان سختى دنتین است.

گروه : پست و کور

فعلا موجود نیست
کامپوزیت کوربیلداپ composite dual-cure -لوازم دندانپزشکی -دندانپزشکی -تجهیزات دندانپزشکی -ابزاردندانپزشکی -تجهیزات دندان -لوازم دندان -مواد دندانپزشکی -مواد دندان -قیمت پست و کور دندان -ساخت پست و کور دندان -قالبگیری پست دندان -قیمت پست و روکش دندان -انواع پست دندانپزشکی -قیمت پست و کور دندانپزشکی -خرید پست و کور دندان -فروش پست و کور دندان -پست و کور سایت یونیت -پست و کور دندانپزشکی -پست و کور دندانپزشکی چیست -خرید پست و کور دندانپزشکی -راد کیان طب