نشانگر کلاس 6 اتوکلاو بخارRRS مدل 11610_14 بسته ی 500تایی

نشانگر کلاس 6 اتوکلاو بخارRRS مدل 11610_14 بسته ی 500تایی

جهت کنترل صحت عملکرد فرایند استریلیزاسیون و اطمینان از استریل بسته بندی از این محصول استفاده می شود. این محصول بررسی سه ویژگی دما، اشباع بخار، زمان را با تغییر رنگ از صورتی به سیاه نشان می دهد و امکان استفاده از آن در دو مدل سیکل کاری دستگاه اتوکلاو وجود دارد.

۵۵۰۰۰۰ تومان ۱۶٪
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تست شیمیایی اتوکلاو -تست بیولوژیکی اتوکلاو -اندیکاتور اتوکلاو -اندیکاتور استریل -تست اندیکاتور استریل -تست اندیکاتور اتوکلاو -نوار تست اتوکلاو -تست بخار اتوکلاو -تست ویال میکروبی اتوکلاو -تست کاغذی اتوکلاو استریل -اندیکاتور پایش استریل -خرید اندیکاتور استریل -قیمت اندیکاتور استریل -اندیکاتور استریل سایت یونیت -تست اتوکلاو سایت یونیت -نشانگر اتوکلاو سایت یونیت -آرکابهپویان سلامت اندیش