شیکر اوربیتالی سرعت بالا برند corning

شیکر اوربیتالی سرعت بالا برند corning

شیکر اوربیتالی دستگاهی است که دارای یک صفحه با حرکت چرخشی و دایره وار با سرعت پایین می باشد. این دستگاه شیکر به طور معمول برای کشت میکروب و مخلوط کردن استفاده می شود. از ویژگی های آن می توان به عدم ایجاد ارتعاش و تولید گرمای کمتر اشاره کرد. به همین دلیل است که می توان آن را دستگاهی ایده آل در کشت میکروبی به شمار آورد. این دستگاه دارای سرعت RPM20 تا 300 ، صفحه استیل و تنظیم سرعت و زمان به صورت دیجیتالی می باشد.

گروه : آزمایشگاهی

زمان تحویل : 14 روز

وندا طب