تست کلاس 4 اتوکلاو بخار Sterintech بسته ی 250 تایی

تست کلاس 4 اتوکلاو بخار Sterintech بسته ی 250 تایی

این نشانگر برای دستگاه اتوکلاو بخار در دو دمای 134 درجه سانتی گراد به مدت 3/5 دقیقه و 121 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه کارایی دارد و با استفاده از آن می توان به صحت و اعتبار استریل وسایل داخل پک و بسته بندی ها پی برد.

فعلا موجود نیست