انکوباتور دودرب هوشمند 55 لیتری شیماز

انکوباتور دودرب هوشمند 55 لیتری شیماز

انکوباتور دودرب هوشمند PID دستگاهی است که دارای یک محفظه آلومینیوم می باشد که توسط المنت های اطراف محفظه ایجاد حرارت قابل کنترل از 5 درجه سانتی گراد بالای محیط تا 65 با دقت 0/5± نموده که جهت کشت و رویش باکتری و خشک نمودن ظروف آزمایشگاهی قابل استفاده در کلیه ی آزمایشگاه های تشخیص طبی و کنترل کیفی تست لوازم صنعتی و مصارف عمومی است

گروه : انکوباتور و آوِن

زمان تحویل : 7 الی 14 روز

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
انکوباتور -incubator -تجهیزات ازمایشگاه های میکروبیولوژی -